Barth Drainage BV
Molendijk 96

Postbus 5150
3295 ZH ’s-Gravendeel

T +31 (0)78 673 33 00
F +31 (0)78 673 47 00
E info@barth.nl
tuinbouw > Bassindrainage

Bassindrainage

Op tuinbouwbedrijven is veel water nodig, vooral bij irrigatie. Vanuit de overheid wordt het oppompen van grondwater hiervoor steeds meer aan banden gelegd. Voor opslag van grotere hoeveelheden hemel- en drainagewater biedt de aanleg van een foliebassin interessante mogelijkheden.

 

Een drainage onder het bassin wordt aangelegd om het grondwater dat onder het bassin aanwezig is, onder het bodempeil van het bassin te houden. Meestal wordt er een samengesteld systeem aangelegd, dat op een onderbemalingsput  wordt aangesloten. Voor en tijdens de aanleg  wordt dit systeem gebruikt om de bouwput droog te houden. Na de aanleg kan dit drainagewater eventueel naar het bassin gepompt worden. Tevens zorgt de drainage na de aanleg voor het afvoeren van ongewenste grondgassen.