Barth Drainage BV
Molendijk 96

Postbus 5150
3295 ZH ’s-Gravendeel

T +31 (0)78 673 33 00
F +31 (0)78 673 47 00
E info@barth.nl
Grond-, weg- en waterbouw > Bemaling

Bemaling

De drainagebuizen kunnen we tot een diepte van vijf meter onder het maaiveld plaatsen. De sleuf kan helemaal of deels worden aangevuld met doorlatend materiaal, zoals grof zand of grind. Aan het uiteinde van de drain wordt een dichte flexibele slang aangebracht, die wordt aangesloten op een vacuümpomp. Ook kunnen de drains worden gekoppeld (eventueel via controleputten) en mondt de koppeldrain uit in een verzamelput. Deze put kan door middel van een pomp leeggemaakt worden.

 

 

De voordelen van horizontale bemaling


  • Werkzone is zonder obstakels
  • Storende lagen in de grond worden doorbroken
  • Waterbezwaar is veel minder dan bij verticale bemaling (lagere lozingskosten)
  • Snellere verlaging van het grondwater
  • Door geringe afmaaldiepte is de kans op sc hade aan de omgeving kleiner

 

 

Verticale bemaling

In samenwerking met erkende specialisten plaatsen we filters verticaal in de grond. Deze worden bovengronds gekoppeld op een hoofdleiding die met een zuigerpomp wordt afgezogen richting rioolkolk of oppervlaktewater.